BOKNING OCH PRISER

Boka det trädgårdsarbete du vill ha utfört enkelt genom att göra dina val i formuläret.  

Vi klipper normalt varanna vecka under sommarens alla veckor. Vi kan komma oftare eller mer sällan om du vill. Du kan boka från gång till gång eller välja flera veckor direkt. Vi trimmar och krattar vid klippningen.


Andra tjänster är röjning/trimming av gräs och mindre sly, vattning av blommor och rabatter, klippning av häckar eller bortforsling av trädgårdsavfall. Målning av mindre byggnader. 


Priserna är inkluderat RUT-avdrag. Vi skickar förfrågan till Skatteverket och fakturerar dig månadsvis.

RUT-avdrag är 50 procent av arbetskostnaden. Skattereduktionen för RUT-avdrag får uppgå till sammanlagt högst 50 000 kr per person och beskattningsår. Läs mer hos Skatteverket >>>


Maskinkostanden ligger utfanför arbetskostnaden och skiljer sig åt beroende på i vilket område arbetet ska utföras och hur stor gräsmatta som ska klippas. Vi har med oss maskiner. Se tabellen nedan för exakt pris. Priser

600 kr per timme och då är vi 2 personer som jobbar den tiden. 

Maskinkostnad
Område 1: Söderhamn tätort, Stugsund, Vågbro, Utvik, Mamre/Baggsundet, 100 kr

Område 2: Norrala, Söderala, Sandarne,
Segelvik, 200 kr


Område 3: Ljusne, Vallvik, Mo, Bergvik, Stråtjära, skärgården, 300 kr.Alla priser är inklusive moms. 


Gör din bokning i formuläret! 


 

 
 
 
 
 
Liten, upp till 1000 kvm
Mellan, 1001-2000 kvm
Stor, 2001-3000 kvm
Övrig tjänst så som större gräsmatta, trimning eller annat trädgårdsarbete
 
Område 1: Söderhamn tätort, Stugsund, Vågbro, Utvik, Mamre/Baggsundet
Område 2: Norrala, Söderala, Sandarne, Segelvik
Område 3: Ljusne, Vallvik, Mo, Bergvik, Stråtjära, skärgården
Annat område, ej nämnt ovan
 
1
2-5
6 eller fler
 
 
 

Tack för din bokning, vi kontaktar dig inom kort! 

Din bokning är en förfrågan och blir bekräftad först efter att vi har kontaktat dig.